Hướng dẫn sử dụng Motion Paths- Hiệu ứng chuyển động trong Articulate Storyline

Articulate Storyline 2- Tính năng Motion Path

Hôm nay, Nettop xin giới thiệu tới độc giả tính năng Motion Path trong Articulate Storyline 2. Motion Path cho phép bạn điều hướng chuyển động của các vật thể trong slides một cách linh hoạt, tạo nên hiệu ứng động vô cùng ấn tượng. 

Với Motion Path, bạn hoàn toàn có thể chinh phục những nhà soạn thảo chuyên nghiệp nhất. 

Mời bạn tham khảo cách sử dụng Motion Path qua clips dưới đây:

Tiếng Anh: https://www.youtube.com/watch?v=2XaO--RRuGE 

Tiếng Việt clip 1: https://www.youtube.com/watch?v=U3GRs7mpyW8&index=4&list=PLOda83iid6jQvg...

Tiếng Việt clip 2: https://www.youtube.com/watch?v=ACAYRaivWUk&list=PLOda83iid6jQvgNJoc6TFj...

Bạn tham khảo các mẫu thiết kế sử dụng Motion Path trong Storyline 2 tại: 

http://dev.keypointlearn.com/xcl73_SL2/Animations/V1/story.html

 

Chúc bạn thành công.

Nettop Việt Nam

picture: