GIỚI THIỆU CÔNG TY

NETTOP VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY

Công ty TNHH Công nghệ Nettop Việt Nam được thành lập theo số Đăng ký kinh doanh số 0106302346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp với ngành nghề kinh doanh chính:

  • Sản xuất, xuất bản phần mềm
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Các hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy tính

Nettop là một trong những đơn vị đồng hành cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 triển khai các giải pháp phần mềm học ngoại ngữ cho các trường Đại học, các Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc.

Xem chi tiết